Information till vården

Bakgrund

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under många år bedrivit utveckling och forskning av naturunderstödd rehabilitering. I ett tidigare projekt mellan Region Skåne och SLU Alnarp var resultaten för modellen positiva. Nu görs därför en bredare satsning för att ännu tydligare visa på nyttan med naturunderstödd rehabilitering och den samverkan som utvalda landsbygdsföretag, vårdcentraler och psykiatriska mottagningar har med patienten i centrum.

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka om naturunderstödd rehabilitering kan vara ett fungerande komplement till traditionell sjukvård. Patientens vårdmottagning har det medicinska ansvaret. Förhoppningen är att de patienter som deltar i projektet kan förkorta sin sjukskrivning och därmed få en snabbare återgång till arbete.

Vem kan delta i projektet?

Naturunderstödd rehabilitering vänder sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa och tendens till social isolering och passivisering.

Hur går det till?

Rehabiliteringen genomförs under åtta veckor, där en grupp på max sju deltagare träffas på en gård tre till fyra dagar i veckan. Varje träff är tre till fyra timmar och läggs upp tillsammans av personalen på gården och deltagaren. Vistelsen på gården följs upp med ett frågeformulär vid fyra tillfällen samt en intervju med utvalda deltagare.

Samtliga vårdcentraler i Skåne, såväl offentliga som privata, är välkomna att göra en intresseanmälan.

Texten ovan är hämtad från projektets hemsida www.skane.se - rehabiliteringsgarantin - här finns mer information.